Voorwaarden voor gebruik

Schade: Bij schade behoudt de verhuurder zich het recht voor om bijkomende schoonmaak-, herstel- of vervangingskosten aan te rekenen.